Archív značiek: inštalácie

O spoločnosti

Hlavným zameraním spoločnosti je poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií. Našim zákazníkom poskytujeme kompletné balíky služieb, alebo čiastkové služby, ktoré zodpovedajú ich individuálnym požiadavkám a potrebám. Medzi naše hlavné aktivity patrí správa informačných technológií. Zmluvná správa informačných technológií je vykonávaná prostredníctvom pravidelných návštev u klienta, ako aj vzdialenou správou. Túto formu spolupráce si zvolilo viacero našich partnerov, ktorý nám zverili do rúk kompletnú správu svojich informačných technológií.

V roku 2008 sme portfólio produktov a služieb rozšírili  o zabezpečovacii techniku JABLOTRON a v roku 2009 aj o kamerové a monitorovacie systémy.

Čo ponúkame

 • virtualizácia existujúcich fyzických serverov, zavádzanie virtualizačných technológií
 • implementácia firewallov, paketových filtrov, nasadenie systémov na detekciu prienikov
 • inštalácia a konfigurácia serverov – router, firewall, mail server, web server, ftp server, súborový server, vpn server, cloud server
 • návrh a realizácia lokálnych počítačových sietí
 • správa počítačových sietí
 • zmluvná správa počítačov a sietí
 • monitoring a dohľad spravovaných zariadení
 • bezpečnosť informačných systémov a počítačových sietí
 • predaj výpočtovej a kancelárskej techniky, hardwaru a softwaru s pridanou hodnotou
 • kamerové a monitorovacie systémy
 • alarmy a zabezpečovacia technika Jablotron