Záruka 5 rokov

Sme držiteľom Licencie na prevádzkovanie technickej služby. Táto licencia je nevyhnutná pre montáž zabezpečovacieho systému a vydáva ju KRPZ. Jablotron poskytuje na všetky svoje výrobky štandardnú záruku 2 roky. Ak inštaláciu vykonáva firma, ktorá je držiteľom Licencie na prevádzkovanie technickej služby je možné získať predĺženu 5 ročnú záruku na väčšinu výrobkov od firmy Jablotron.

  • na jednotlivé periférie systému poskytujeme bezplatný servis u výrobcu až 5 rokov
  • pri použití Bezpečnostnej SIM JABLOTRON sa bezplatný servis u výrobcu predlžuje až na 7 rokov
  • na montáž poskytuje naša firma záruku 2 roky
  • záruka sa nevzťahuje na výmenu batérií ani záložného akumulátora