Avigilon Control Center

Avigilon Control CenterSpolupráca užívateľov
ACC 5.0 umožňuje viacerým užívateľom prezerať a pracovať s rovnakými zábermi, rozložením  rozhraním v reálnom čase. Jedným kliknutím je možné odovzdať svoj pohľad ostatným užívateľom.

Jedinečná technológia mazania
Pre každú kameru je možné nastaviť jedinečnú technológiu mazania. Vďaka tejto technológii je možné neustále nahrávať v najlepšej možnej kvalite s najlepšou snímkovosťou. Po nastavenom čase sa v zázname premaže polovica snímkov z ktorej je možné znova premezať ďalšiu polovicu snímkov. Pri kamerách H3 série možno definovať čas po ktorom bude dostupné iba CIF rozlíšenie.

E-mapy, webstránky
Systém umožňuje vložiť namiesto kamery aj webstránky. Vďaka tomu viete do systému pripojiť rôzne iné sieťové systémy – prístupový systém, dochádzkový systém, analógový systém atď. E-mapa je interaktívna s možnosťou nastavení jednotlivých snímacích uhlov kamery.

Jednoduché ovládanie
Všetky základné ovládacie prvky nájdete priamo na hornej lište, takže vôbec nemusíte vstupovať do menu softvéru. Systém je kompletne preložený do slovenčiny a češtiny a tak nie
je problém s obsluhou systému.

Podpora viacerých monitorov – virtuálna matica
Systém podporuje prácu s viacerými monitormi, pričom každý je možné nastaviť na ľubovoľný pohľad a funkciu (živý obraz/záznam). Práve preto je tento systém ideálnym riešením na väčšie inštalácie, kde obsluha potrebuje pracovať s väčším počtom kamier, ktoré je nevyhnutné umiestniť na viac obrazoviek. Pomocou virtuálnej matice podporuje neobmezené množstvo monitorov.

Automatický upgrade kamier a klientov
Pridávanie kamier do systému funguje automatickým vyhľadaním kamier v lokálnej sieti a ak užívateľ potvrdí pripojenie do systému, tak sa spustí automatický upgrade firmware-u kamier, ktorý je súčasťou každej serverovej inštalácie. Užívateľ vôbec nemusí do procesu upgradeu zasahovať. Tak isto aj klientska časť automaticky zistí, že existuje nová verzia a po
potvrdení sa nainštaluje zo serveru.

Súbežné nahrávanie / nahrávanie pri zlyhaní
Väčšie systémy často vyžadujú lepšiu ochranu proti zlyhaniu servera, siete, diskov atď. Avigilon Control Center Enterprise podporuje dve možnosti pokročilého záložného nahrávania, ktoré zaručia najvyššiu bezpečnosť ochrany záznamu. V prípade výpadku hlavného systému je možné nastaviť sekundárny resp. terciálny server, ktorý spustí nahrávanie v prípade zlyhania hlavného servera.

Správa serverov pri zlyhaní
Nová verzia ACC 5.0 umožňuje zoskupiť spoločne ako jeden celok až 100 serverov bez potreby vyhradeného servera pre správu, t.j. ak jeden server „spadne“, ostatné zostávajú plne funkčné. Všetky užívateľské nastavenia, udalosti, alarmy a ďalšie dôležité informácie zostanú nedotknuté a predchádza sa zbytočným opätovným nastaveniam systému.

Rozpoznávanie EČV
Systém má integrovaný plugin na rozpoznávanie EČV, pričom poskytuje priame vyhľadávanie záznamov na základe EČV. Tak isto je možné importovať zoznam EČV, ktoré spustia vopred nastavené akcie. Samozrejmosťou je podpora všetkých svetových EČV.

Mobilný prístup

  • podpora pro iOS (iPhone, iPad) a Android
  • živý obraz a záznam z viacerých serverov
  • možnosť nastavenia rôznej kvality pre 3G a WIFI
  • podpora PTZ kamier
  • podpora digitálneho približovania